Psychoterapie a psychologické služby

Nabízím individuální a rodinnou psychoterapii. Dále poskytuji psychologické poradenství, krizovou intervenci a odborné doprovázení lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli pracovat na sobě a věnovat se svému osobnímu růstu.

Služby se vyznačují důrazem na osobní přístup, který je založen na respektu a důvěře. Neformální atmosféra spolupráce s klientem poskytuje příležitost odložit sociální role a masky a být v kontaktu sám/sama se sebou. Podrobný přehled naleznete zde.

Kdy je vhodná pomoc psychologa či psychoterapeuta?

 • problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
 • komunikační obtíže
 • krizové situace
 • strachy a úzkostné stavy, tréma, fobie
 • přetrvávající depresivní nálady a ztráta životního smyslu
 • pracovní přetížení, organizace času, problém vyhoření
 • obtíže související s tělem - poruchy spánku, chronické bolesti hlavy, zad a žaludku, ekzémy, hormonální potíže
 • opakující se chyby v životě, problémy vycházející ze skrytých životních scénářů
 • problémy související s polaritou ženského a mužského světa, vnímáním vlastního těla, identifikací s gender rolí
 • hledání sebe sama, svých zdrojů a možností dalšího osobního růstu
 • zpytování dosavadní životní dráhy, základních hodnot a cílů, hledání nových krátkodobých a dlouhodobých životních strategií, vedoucích k větší vnitřní spokojenosti a smysluplnému prožívání vlastního života
 • specifické problémy LGBT populace