Mgr. Jasenka Medenčevič

Klinická psycholožka a psychoterapeutka


Zabývám se individuální a rodinnou psychoterapií. Ve své práci vycházím nejen ze špičkového vzdělání a pestré odborné zkušenosti, ale také z neobvyklých životních zážitků (válka, emigrace).
Kromě své soukromé praxe jsem již od roku 2001 členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii Kliniky adiktologie VFN v Praze. Působím jako procesní lektor pro budoucí psychoterapeuty v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii a tréninkový lektor Rafael Institutu.

Vzdělání
  • Filozofická fakulta Univerzity v Sarajevu, obory pedagogika - psychologie a latinský jazyk
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, jednooborová psychologie
Odborná kvalifikace
  • komplexní výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu, Multi-Di-Mens, Norsk Gesltaltinstitutt)
  • atestace z klinické psychologie v roce 2004
  • funkční specializace v psychoterapii v roce 2005
  • odborné kurzy např. logoterapie, práce s tìlem, focusing, práce s časovou osou, a řada dalších
Členství v profesních organizacích
  • členka Asociace klinických psychologů
  • členka České psychoterapeutické společnosti
  • členka České asociace psychoterapeutů