Individuální psychoterapie
Individuální psychoterapie je určená všem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, cítí napětí, úzkost, strach, zažívají pocity přetížení, mají problémy ve vztazích, v komunikaci, hledají sebe sama, životní smysl, mají potíže s vlastní závislostí či závislostí blízkých osob. Možné cíle terapie jsou zmírnit psychické obtíže, objevovat a nacházet nový pohled na sebe sama, vztahy, okolí nebo získat nový životní postoj a strategii. Psychoterapie je určená pro dospělé a dospívající od 17 let výše. Délka sezení je 50 minut.

Rodinná psychoterapie
Rodinná psychoterapie je sezení všech členů rodiny a terapeutického páru. Určená je těm, kteří cítí, že problém jednoho či více členù rodiny zasahuje do života celé rodiny. Délka sezení je 60 minut.

V případě zájmu o jakýkoliv druh terapeutických nebo poradenských služeb mne mùžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo mobilního telefonu +420 608735405. První konzultace je zdarma. Slouží k seznámení se s psychoterapeutkou, mapování problému klienta, získávání informací o možných formách pomoci a k eventuální dohodě o vzájemné spolupráci, případně k získávání doporučení a kontaktů na další vhodné odborníky.